TorSlaget 2014

TorSlaget är ungdomstävlingen som har spelats i några år nu.
Ansvarig tävlingsledare var Mats Harrén, som  är en av huvudpersonerna inom Nolereds SK.

Från Lidköping deltog två av våra ungdomar Felix Warnicke i högstadiet samt Erik Pettersson i mellanstadiet.

Felix tog 2½ av 6 möjliga. Erik tog 4 av 7 möjliga.
Utförligare rapportering finns under fliken ”Ungdoms-Schack”

– John Löfgren –

2 nya klassiker

Här kommer ytterligare 2 partier kommenterade av Peter Fransson, fler kommer att dyka upp framöver!

Det första partiet avslutas med en underbar matt, i det andra partiet så verkar det som att vits offervilja aldrig ska ta slut.

Vill du se fler partier så finns det under fliken ”ungdoms – schack” välj sedan underfliken schackvideos!

”Schack i skolan”

Projektet ”logiskt tänkande via schackspel” har inletts i början av september inom skolan.
Vi har börjat med projektet med en dags schack i veckan på Broholmskolan.  Totalt deltar nu ca 60 barn i verksamheten.

Vår förhoppning är att de övriga skolorna ska ”haka på” projektet för att främja barnens utveckling.

John Löfgren jobbar med projektet tillsammans med sällskapets ordförande (Peter Fransson).