Årsmötet 2024!

Årsmötet hölls den 27 April i schaksällskapets lokal på Karlagatan 30. 7 personer närvarade och det blev omval på alla poster förutom revisorposten. Ingemar Karlsson valde att avgå efter många år som klubbens revisor och styrelsen tackade Ingemar för alla år som revisor. Bengt Ahlstrand tar över som revisor. För övrigt var det ett trevligt årsmöte med fika efter där vi delade många schackminnen!