Årsmöte 2024

Schacksällskapet håller sitt ordinarie årsmöte lördagen den
27 april kl 11:00 i sällskapets lokal på Karlagatan 30.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

//styrelsen