Skinkblixten 2023!

På torsdag är det dags för den traditionella Skinkblixten.

Gäster från närliggande schackklubbar är också välkomna!

Betänketiden är 5 min + 3 sek/drag.

Plats: Karlagatan 30 (Lidköpings Schacksällskaps lokal)

Tid: Vi startar 18.30.

Anmälan görs via SMS senast torsdag kl 14.00 till
Viljo Koski (0705-472239)

VÄLKOMNA!!