Dagens kombination #15

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#14).
Delplank – Pardon,  Belgien 1976
1.—, Sf3+!  och vit gav upp!. En tänkbar fortsättning
2.gxf3, Dg5+ följt av Txd2 med vinst för svart!

Nu till dagens kombination: #15
Krogius – Sergievskij,  SSSR 1959

0015

Vit drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens Kombination #14

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#13).
Podgaec – Kuprejcik,  SSSR 1976
1.—, De3!  och vit gav upp!.

Nu till dagens kombination: #14
Delplank – Pardon,  Belgien 1976

0014

Svart drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens kombination #13

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#12).
Fajbisovic – Ètruk, SSSR 1975 
1.Sxg6+!  och svart gav upp!. En tänkbar fortsättning
1.—, hxg6 2.Dh4+, Kg8 3.Txe7 med vinst för vit!
1.—, Dxg6 2.Db8+ med matt som följd…

Nu till dagens kombination: #13
Podgaec – Kuprejcik,  SSSR 1976
0013

Svart drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens kombination #12

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#11).
Hjort – Lundin,  Motala 1946
1.—, De3! och vit gav upp!. Det finns ingen möjlighet
att gardera alla hoten!

Nu till dagens kombination: #12
Fajbisovic – Ètruk, SSSR 1975
 

0012

Vit drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens kombination #11

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#10).
Stepanov – Romanovskij, Leningrad 1926
1.—, d5+! och vit gav upp!. En tänkbar fortsättning
2.cxd5 (Kxf3, Sd4+) exd5+ 3.Kxd5, Le6+ 4.Kd6 (Ke4, Lf5!)
Td8+ 5.Kc7,  Tf7+ 6.Kxc6 Tc8+ med vinst för svart!

Nu till dagens kombination: #11
Hjort – Lundin,  Motala 1946
0011

Svart drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens kombination #10

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#9).
Szabo – Ban,  Budapest 1947
1.De5! och svart gav upp!. En tänkbar fortsättning
1.—,  Df8 (om 1.—, Dxe5 2.Td8+ med matt som följd)
2.Dxf4!, Dxf4 3.Td8+ återigen blir det matt!

Nu till dagens kombination: #10
Stepanov – Romanovskij, Leningrad 1926

0010

Svart drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens Kombination #9

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#8)
Böök – Saila,  Stockholm 1946
1.De5! och svart gav upp!  En tänkbar fortsättning
1.—,  Dxe5 (om 1.—, Da3 2.Dxg7 matt) 2.Txf8 matt

Nu till dagens kombination: #9
Szabo – Ban,  Budapest 1947

0009

Vit drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens kombination #8

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#7)
Vinkel´  –  N. Gusev,  SSSR 1964
1.Txd7! och svart gav upp!  En tänkbar fortsättning
1.—, Txd7 (om 1.—, Dxd7 2.Sf6+! med damvinst) 2.Se7+
(dubbelschack) 2.—, Kg7 3.Dg8+, Kf6  4.Sd5 matt!

Nu till dagens kombination: #8
Böök – Saila,  Stockholm 1946
0008
Vit drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )

Dagens Kombination #7

Vi börjar med lösningen på gårdagens problem (#6)
Dantas – Wexler,  Mar del Plata 1951
1.—, Tf2!  och vit gav upp!  En tänkbar fortsättning
2.Dxe1, Th2 matt!

Nu till dagens kombination: #7
Vinkel´ – N. Gusev,  SSSR 1964
0007
Vit drar och vinner!
(lösningen presenteras imorgon! )