Öppna Lidköpings Mästerskapet (25 min)

Härmed inbjuds samtliga schackspelare till tävlingen!

Start:  19 februari                 Kl:  18.30
Betänketid: 25 min / spelare och parti

Vi spelar 2 ronder per spelkväll.
Totalt 6 ronder.

Det går bra att delta även om du inte
kan spela alla 3 kvällarna.

Närvaro-lottning.

Tävlingen spelas den 19 & 26 februari samt 5 mars.
Anmälan görs senast den 18 februari till
någon av klubbens kontaktpersoner.

Väl mött i Lidköping !!