Styrelsemöte torsdagen den 3 november

Ordförande Arne Nyberg bjuder in till
styrelsemöte Torsdagen den 3 november kl. 18:00.

Välkomna!

loggalss