Rolf Svensson och VSF söker några 2 namn ifrån 1920

Är det någon som vet denna svåra fråga kontakta gärna Rolf Svensson eller Fredrik Kjellqvist på deras mail som framgång längre ner i texten

Han söker uppgifter om följande: