Styrelsemöte 12 februari

Styrelsen kallas till möte i sällskapets lokal.

Lördagen den 12 februari – KL. 14.00 OBS!! NY TID!!

VÄLKOMNA!!

//Peter Fransson, ordförande