Alla aktiviteter på klubben stängs och årsmötet skjuts på framtiden !

På grund av risken för smittspridning av Coronaviruset kommer
vi under en period att ställa in alla aktiviteter på klubben.
Vi hoppas inom en relativt snar framtid vara igång igen både
med juniorträning och spelkväll för seniorer.
Årsmötet väljer vi att avvakta med tills vi ser att läget är stabilt.